TO GET A FRYING PAN

Favorite
bacon,frying pan,hilarious,running
- -

TO GET A FRYING PAN so he can cook the bacon

OUT OF AMMO?

Favorite
ammo,hilarious,judo,running,wtf
- -

OUT OF AMMO? use the running judo chop!