DEFINITELY

Favorite
definitely,love story,twilight
- -

DEFINITELY a better love story than twilight

STILL

Favorite
love story,twilight
Tags
By Mark Stahl
- -

STILL a better love story than twilight

DO YOU

Favorite
eww,love story,sonic,twilight
- -

DO YOU even know what twilight is?

A LOVE STORY

Favorite
love story,twilight,worse
- -

A LOVE STORY that's worse than twilight

STILL A BETTER LOVE STORY

Favorite
half life,head crab,love story
- -

STILL A BETTER LOVE STORY than twilight

SCROOGE MCDUCK

Favorite
hilarious,love story,scrooge mcduck,twilight
- -

SCROOGE MCDUCK still a better love story than twilight

STILL

Favorite
hilarious,love story,sean of the dead,still,twilight
- -

STILL a better love story than twilight