My Kryptonite

Favorite
amazing,crazy,funny,kryptonite
- -

WEAKNESS

Favorite
kryptonite,Spider-Man,superman,twinkies
- -

WEAKNESS Superman has kryptonite Peter parker has twinkies

METH

Favorite
costume,hilarious,kryptonite,meth,supergirl
- -

METH it's worse than kryptonite