AUSTRALIA

Favorite
AUSTRALIA
- -

AUSTRALIA even the kangaroos get drunk

WHO SAYS

Favorite
WHO SAYS
- -

WHO SAYS men get paid more than women