PLENTY OF REDNECKS

Favorite
PLENTY OF REDNECKS
- -

PLENTY OF REDNECKS but education not so much

CLEARLY

Favorite
CLEARLY
Recaption See All Captions
- -

CLEARLY those are private school uniforms

MEANWHILE

Favorite
MEANWHILE
- -

MEANWHILE in Alabama...